169MDTM-330-波木遥

169MDTM-330-波木遥

知健膝即所以健足,而健膝不可徒健夫膝也。 当归辛温,辛能开胃,温能暖胃,何所见而谓胃不相宜耶。

燥不为燥,则湿不为湿矣。有升阳而阳升者,有升阳而阳反降者,有降阴而阴降者,有降阴而阴愈不降者,又不可不知也。

 故用熟地、龟板、元参等以水配火,不使状火食气,斯气纳矣。或问黄何故必须蜜炙,岂生用非耶?

或问五味子,古人有独用以闭精,而吾子谓不宜独用,不独无功,且有大害,未知所谓者,何害也? 腰脚之湿,土茯苓、萆、威灵仙、苡仁,凡利降者皆治之。

 不知忌而妄用之,则肺气更满,而嗽且益甚,所谓肺热还伤肺者,此类是也。血非气不生,气非血不长。

熟地既不宜制,用茯苓、山药、泽泻之三味,非因制熟地也,亦明矣。盖缓症多是虚症,虚则胃气必弱,而甘草性过于甘,多用难以分消,未免有饱胀之虞,不若少少用之,则甘温自能退大热耳。

Leave a Reply